СОШ №11 Средняя общеобразовательная школа №11

Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.

2020-2021-окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн жалпы республикалык тестирлөөсүнүн жыйынтыгы.

2020-21 окуу жылындагы 11-класстарынын бүтүрүүчүлөрү.
Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А. Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.

«Ак жол,сага,бүтүрүүчү!Сапарыңар байсалдуу болсун!

9 класстардын бүтүрүүчүлөрүнө күбөлүк тапшыруу.
2020-21 окуу жылында толук эмес орто билими тууралуу күбөлүккө 53 окуучу ээ болушту.Алардын ичинен бир окуучу артыкчылык күбөлүк менен аяктады
Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.

2020-2021 -окуу жылындагы жыйынтыктоочуу мамлекеттик аттестациянын мөөнөтүү

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                   

                 Предметтик комиссиянын иштөө учуру

               Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А. Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А. Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А. Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.                                               

                                                                           

Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.                                   Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.                                                                                                                                                                                                 Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.                                             Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.                                                                                                                   

2020-2021- жылындагы 9-11-класстарынын ЖМАнын жыйынтыгы.

 

 

 

 

 

 

2020-2021-окуу жылындагы окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстардын жылдык иштеринин анализи

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Окуу керемет долбоору 5 модуль окудук                                                                                                                                                                                                                                                      

 Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.

Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.

 

 

2016-2017-окуу жылындагы  башталгыч классынын билим сапаты жана жетишүүсү боюнча мониторинги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

             2014-2017-окуу жылындагы класстардын жетишүү мониторинги

 

 

 

 

 

 

2017-2018-окуу жылындагы класстардын жетишүү мониторинги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAID долбоорунун «Окуу керемет» окуусу 2021-жылдын 30-январынан баштап  башталгыч класстарынын мугалимдерине өтүлө баштады

 

Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А. Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А. Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А. Окуу тарбия иштери окуу болум башчысы Жапанова Б.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн класстардын билим сапатынын мониторинги

Математика, алгебра 5- 11 класстар

класстарЖалпы окуучулардын

 саны/ жазгандардын саны

Шаардык билим берүү

башкармалыгы

Мектептеги  админ. көзөмөл
2014-2015.жж2014-2015. жж2014-2015. жж
Б.сЖет.Б.сЖет.
15 А.Б46/4448,8 %93 %63 %93 %
26 А.Б55/ 5046 %92 %
37 А.Б43/3855 %94, 7 %
48 А.Б56/ 5038 %93 %21 %81,5 %
59 А.Б48/ 4334 %84 %
610 А. Б45/4048,8 %97 %
711 А. Б40/ 3839,5 %93 %35,5 %88, 5